Arus Galstyan, famous for his delicious recipes, expressed a great desire to make jengyalov bread with Rosa Tsarukyan🥰 ♥️ Համեղ բաղադրատոմսերով հայտնի Արուս Գալստյան մեծ ցանկություն էր հայտնել ժենգյալով հաց պատրաստել Ռոզա Ծառուկյանի հետ 🥰♥️

multi part videos future coming here soon
226   7 days ago
TadehDavtian | 0 subscribers
226   7 days ago
Arus Galstyan, famous for his delicious recipes, expressed a great desire to make jengyalov bread with Rosa Tsarukyan🥰 ♥️
Համեղ բաղադրատոմսերով հայտնի Արուս Գալստյան մեծ ցանկություն էր հայտնել ժենգյալով հաց պատրաստել Ռոզա Ծառուկյանի հետ 🥰♥️
Please log in or register to post comments